Obec Štěměchy
Obec Štěměchy

Vítejte na oficiálních stránkách obce Štěměchy!

Životní prostředí

Příroda v okolí Štěměch

Štěměchy se nachází na západě Třebíčska v nadmořské výšce 600 - 700 m n. m. Na zdejším katastru najdeme nejvyšší vrchol okresu Třebíč – hora Mařenka (711 m).

Lesy

Obec Štěměchy je kolem dokola obklopena lesy. Převažují lesy smrkové, hospodářské, různého staří (většinou 100 let a mladší). Původní lesní typ, který zde rostl, byly jedlobučiny a bučiny. Zachovaly se jen v malých střípcích např. na vrcholu Mařenky, kde se nachází asi 2 ha prastaré původní bučiny stáří asi 190 let. Další významnější bučiny se nachází až v PR U Trojáku (mezi Heralticemi a Opatovem) a v rezervaci U římské studánky (u Hrutova).

Zajímavý les najdeme také na Bazalce na východním okraji obce podél potoka, kde se jedná o náletové porosty různých listnatých dřevin (břízy, lísky, osiky). Tam přežívá typická hájová květena, pro kterou není místo v kulturním smrkovém lese, např. bohatá populace sasanky hajní, vzácně podbílek šupinatý, orsej jarní, kopytník evropský. V remízcích nad Bazalkou najdeme i dymnivku plnou jako na jediném místě v okolí Štěměch.

Mimo běžnou lesní zvěř (srny, zajíce, divoká prasata,…) zde můžeme potkat i zajímavé druhy ptáků např. v bučině na Mařence hnízdí holub doupňák, vzácně krkavec velký nebo jestřáb lesní. Běžnými obyvateli lesů jsou datel černý, ořešník kropenatý a křivka obecná.

Louky a pastviny

V okolí Štěměch se zachovalo jenom málo přírodně cenných luk. Suché louky s teplomilnou vegetací zastupuje asi 1 ha velká louka Na Vrchách, která je nejvýznamnějším útočištěm mnoha zajímavých druhů hmyzu v okolí. Jedná se např. o vzácného mravence Formica foreli, jehož místní kolonie je největší v České republice a jedná se o nejvýznamnější lokalitu tohoto druhu z pouhých šesti, které jsou na našem území známé. K dalším zachovalým místům patří malé louky okolo úvozových a polních cest směrem k Dašovu i ke Chlístovskému koupališti nebo malá louka na Davdovci. K vzácnějším druhům rostlin patří např. kociánek dvoudomý, v příkopech podél silnice a cest najdeme mrkvovitou rostlinu - srpek obecný nebo esteticky zajímavý bodlák máčku ladní. Tyto druhy se zde vyskytují jen vzácně, jejich výskyt je typický pro teplejší části Třebíčska, a je velmi zajímavé, že se dostaly až do nadmořské výšky nad 600 m.

Mokřady a prameniště

Mokré louky, prameniště a mokřady bychom nalezli v okolí potoků. Bohužel téměř všechny byly v minulosti zmeliorovány, vyschly a vzácnější druhy rostlin i živočichů postupně vymizely. Zbytky najdeme v prameništi pod Davdovcem a v pastvinách nebo podél potoka Římovka pod obcí. Jde o malé plošky s méně významnými druhy. V minulosti zde rostl třeba prstnatce májový, ale už řadu let se v katastru obce žádný neobjevil, i když některé louky dnes vypadají pro tento druh příznivě. Na loukách pod obcí v okolí potoka Římovky se ještě v 70. letech vyskytoval např. upolín evropský, který po melioracích bohužel vymizel. Posledních pár rostlin z původní populace přežívá v několika zahrádkách v obci, ale v přírodě už není. Meliorací se mokré louky přeměnily v kulturní, strojově sečené louky a mokrá místa, která se nepodařilo odvodnit, zarostla náletem a různými expanzivními rostlinami. Tato mokrá stanoviště v současné době nikdo neobhospodařuje. Naskýtá se tak alespoň úkryt pro ptáky a jejich hnízda, např. pro lindušku luční a bramborníčka hnědého. Pozorovat je můžeme na pastvinách pod ovčínem nebo na Dašově. Vzácným hostem zde bývá v době tahu také bekasina otavní, která zde v minulosti jistě i hnízdila.

Přestože mokré louky a prameniště nejsou nijak rozsáhlé, můžeme zde nalézt i zajímavější druhy rostlin. Například před deseti lety se objevila menší populace bařičky bahenní v prameništi pod Davdovcem, občas se objeví suchopýr úzkolistý. Doufejme, že se časem objeví třeba i prstnatce. Nejblíž se na ně můžeme podívat nad Dašovem v nivě Dašovského potoka směrem na Lesnou.

Přírodní zajímavost, která je velmi vyhledávaná lidmi z širokého okolí, představují bledule jarní, jejichž bohaté populace rostou okolo Dašovského potoka, Římovky a jejich přítoků. Tisíce rozkvetlých bledulí najdeme na přelomu března a dubna nad rybníkem Pančák. Vzácně zde najdeme i sněženky. Dříve rostly v okolí Spáleného vrchu, v posledních letech se jim daří právě u Dašovského potoka. Není zřejmé, zda jde o původní rostliny, kterým se dařilo v původních listnatých lesích, anebo o uprchlíky ze zahrádek. Velkou vzácností je plavuň pučivá. Její domov se nachází v horských smrčinách. U nás přežívá v chladném příkopu u rybníka Pančák. Nejbližší lokality tohoto chladnomilného druhu najdeme v nejvyšších partiích Jihlavských a Žďárských vrchů.

Motýli

Významnou skupinou hmyzu, která je v okolí Štěměch dobře prozkoumaná, jsou denní motýli. Bylo zde zjištěno téměř 60 druhů motýlů, což ukazuje na poměrně “zdravou” krajinu. Pestrá mozaika vlhkých i suchých stanovišť, kvetoucích mezí a luk, představuje pro motýly dobré prostředí, kde najdou vhodné zdroje potravy.  Kromě běžných druhů zde najdeme i několik vzácnějších motýlů. K nim patří mokřadní motýli: hnědásek rozrazilový, ohniváček modrolemý, perleťovec dvanáctitečný a perleťovec kopřivový. Na suchých loukách a na mezích u cest najdeme běžně modráska lesního, vzácněji modráska jetelového, modráska nejmenšího a okáče voňavkového. K dalším zajímavým druhům patří perleťovec prostřední, který patří mezi ohrožené druhy krátkostébelných suchých luk a pastvin. Poblíž Štěměch, v okolí Chlístova a Římova, můžeme potkat vzácného modráska bahenního, který patří mezi celoevropsky ohrožené druhy. Najít ho můžeme v mokrých příkopech podél cest na rostlině krvavec toten v druhé polovině léta. Vzácně lze potkat některé z teplomilných migrantů, jako jsou bělásek rezedkový, žluťásek jižní, případně soumračník máčkový.

 

Zajímavosti v okolí

Orel mořský

Spatřit našeho největšího dravce, orla mořského, můžete i na nebi nad Štěměchami. Tento majestátní pták hnízdí v okolí na Moravskobudějovicku, Třešťsku i Jihlavsku. Protože je vázán na větší vodní plochy, často ho spatříte kroužit nad rybníky v okolí. Pro hnízdění si však vybírá klidná místa hluboko v lesích a čas od času je možné orly pozorovat i u nás. Okolní hluboké lesy s dobrým výhledem jsou pro ně stále více atraktivní, a tak můžeme doufat, že časem zahnízdí třeba někde v okolí Mařenky nebo Kobylí hlavy.

 

Najdětě prstnatec májový

Prstnatec májový je charakteristickým druhem zachovalých mokřadních luk. V minulosti prokazatelně rostl na řadě míst v okolí Štěměch, dnes je však tato krásná rostlina patřící mezi orchideje na našem katastru nezvěstná. Přispějte i vy k poznání přírody v okolí obce, a pokud při svých toulkách přírodou narazíte někde v okolí na tuto rostlinu, pošlete nám třeba fotku nebo alespoň přibližné místo nálezu. Budete odměněni drobným dárkem a možná pomůžete zachránit nějaké pěkné místo. A jak ji vlastně poznáte? Podle typických červenofialových květů a fialově skvrnitých listů. Hledat ji můžete v průběhu května na vlhkých loukách nebo prameništích.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 16/9 °C
sobota 27. 7. zataženo 19/10 °C
neděle 28. 7. jasno 23/12 °C

Kalendář událostí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY