Úřední deska

Zveřejnění - různé

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11.12.2018 (zveřejněno dne 1.12.2018) stáhnout

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6.11.2018 stáhnout (zveřejněno dne 29.10.2018)

Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva stáhnout (zveřejněno 8.10.2018)

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 10. 2018 stáhnout  (zveřejněno 28.9.2018)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Štěměchy a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (zveřejněno 19.9.2018) stáhnout

Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (zveřejněno 10.9.2018) stáhnout

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 9. 2018              Stáhnout

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR (zveřejněno 20.8.2018) stáhnout

Upozornění a výzva k problematice sucha - MÚ Třebíč, odbor životního prostředí (zveřejneno 6.8.2018) stáhnout

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

stáhnout (zveřejněno 6.8.2018) 

 

MPM - Schválený závěrečný účet za rok 2017   stáhnout     (zveřejněno 1.7.2018)

Veřejná vyhláška - předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů  stáhnout

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce (zveřejněno 29.6.2018)  stáhnout  

Oznámení o zveřejnění Aktualizce č.4 ZÚR Kraje Vysočina (zveřejněno 2.7.2018) stáhnout


Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 19. 6. 2018              Stáhnout

Veřejná vyhláška pro projednání zadání návrhu Zadání Územního plánu Štěměchy (zveřejněno 22.5.2018) stahnout

Informace VAS a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného v roce 2017 (zveřejněno 7.5.2018) stáhnout

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. května 2018   stáhnout

Informace finačního úřadu k dani z nemovitosti (zveřejněno 26.4.2018) stáhnout 1, stáhnout 2


DSO MPM - Návrh závěrečného účtu za rok 2017  (zveřejněno 10.4.2018)  stáhnout

DSO MPM - Auditní zpráva za rok 2017 (zveřejněno 10.4.2018)  stáhnout


Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí pro komunální služby (zvěřejněno 9.4.2018) stáhnout


DSO vodovody a kanlizace - Příloha CDE ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření svazku (zveřejnění 27.3.2018) stáhnout

DSO vodovody a kanalizace - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 (zveřejněno 27.3.2018) stáhnout

DSO vodovdy a kanalizace - Střednědobý výhled rozpočtu (zveřejněno 27.3.2018) stáhnout

DSO vodovody a kanalizace - Rozpočet svazku 2018 (zveřejněno 27.3.2018) stáhnout

DSO vodovody a kanalizace - Návrh Závěrečného účtu 2017 (zveřejněno 27.3.2018) stáhnout

DSO vodovody a kanalizace - Plnění rozpočtu za rok 2017 (zveřejněno 27.3.2018) stáhnout

Pozvánka na 37. zasedání Valné hromady DSO VODOVODY A KANALIZACE Třebíč  (zveřejněno 27.3.2018)  stáhnout


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 27.3.2018 (zveřejněno 20.3.2018)   stáhnout

Veřejnoprávní smlouva s COO družstvo HB - o poskytnutí dotace    (zveřejněno 20.3.2018)   stáhnout

Oznámení o konání prezentace průzkumu a rozborů Územní studie    stáhnout  (zveřejněno 7.3.2018)

Průvodní dopis Průzkumy a rozbory Územní studie krajiny   stáhnout     (zveřejněno 7.3.2018)

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6.2.2018 (zveřejněno 29.1.2018) stáhnout

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (zveřejněno 22.1.2018) stáhnout

Oznámení o místě a termínu konání II. kola volby prezidenta ČR (zveřejněno 15.1.2018) stáhnout

Oznámení o místě a termínu konání volby prezidenta ČR (zveřejněno 27.12.2017) stáhnout

OZNÁMENÍ podle zák. 250_2000 Sb. - ZVEŘEJŇOVÁNÍ MPM - návrh rozpočtu (zveřejněno 9.1.2018)  stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion Podhůří Mařenky 19.12.2017  (zveřejněno 1.12.2017)   stáhnout

NÁVRH ROZPOČTU MPM 2018  v hlavních ukazatelích (zveřejněno 1.12.2017) stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu MPM 2019-2020 (zveřejněno 1.12.2017)  stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 12.12.2017 zveřejněno 04.12.2017) stáhnout

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro obec Štěměchy pro volbu prezidenta ČR (zveřejněno 27.11.2017) stáhnout

Stanovení počtu členů okrskové volebn komise pro volbu prezidenta ČR (zveřejněno 13.11.2017) stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.11.2017 (zveřejněno 27.10.2017) stáhnout

Oznámení o místě a termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny (zveřejněno 5.10.2017) stáhnout

Pozvánka na 1. schůzi okrskové volební komise (zveřejněno 27.9.2017) stáhnout

Seznam nedostatečně identikovaných nemovitostí v obci Štěměchy (zveřejněno 18.9.2017) stáhnout

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20.-21.10.2017 (zveřejněno 4.9.2017) stáhnout

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20.-21.10.2017 (zveřejněno 4.9.2017) stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 12.9. 2017  (zveřejněno 31.8.2017) stáhnout

Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v termínu 20.-21.10.2017 (zveřejněno 17.8.2017) stáhnout

Usnesení - dražební vyhláška Solařová Renáta, nemobitosti v k.ú. Štěměchy (zveřejněno 10.7.2017) stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20.6.2017 (zveřejněno 12.6.2017) stáhnout

DSO MPM - Návrh závěrečného účtu za rok 2016  (zveřejněno 10.5.2017)  stáhnout

DSO MPM - Auditní zpráva za rok 2016 (zveřejněno 10.5.2017)  stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregion Podhůří Mařenky stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9.5.2017 (zveřejněno 28.4.2017)   stáhnout 

Oznámení finančního úřadu  - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 stáhnout

Oznámení finančního úřadu  - Informaceke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017 stáhnout

Oznámení finančního úřadu - veřejná vyhláška stáhnout

Svazek obcí pro komunální služby - odkaz na uveřejnění schváleného rozpočtu, středně dobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření   http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/

Svazek vodovody a kanlizace - Přílohy A-E ke zprávě o přezkumu (zveřejnění 22.3.2017) stáhnout

Svazek vodovody a kanalizace - Zpráva o výsedku přezkumu hospodaření (zveřejněno 22.3.2017) stáhnout

Svazek vodovdy a kanalizace - Střednědobý výhled rozpočtu (zveřejněno 22.3.2017) stáhnout

Svazek vodovody a kanalizace - Rozpočet 2017 (zveřejněno 22.3.2017) stáhnout

Svazek vodovody a kanalizace - Závěrečný účet za rok 2016 (zveřejněno 22.3.2017) stáhnout

Svazek vodovody a kanalizace - Plnění rozpočtu za rok 2016 (zveřejněno 22.3.2017) stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 28.3.2017 (zveřejněno 18.3.2017)   stáhnout     

Oznámení schválení rozpočtu MPM 2017  stáhnout       naleznete na odkazu http://www.marenka.cz/uredni-deska/

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová opatření, závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium k nahlédnutí  zde:   http://www.vaktr.cz/hospodareni.html

Svazek TKO - Závěrečný účet 2016      stáhnout

Svazek TKO - Rozpočtový výhled 2018 - 2021     stáhnout

Svazek TKO - Pozvánka na valnou hromadu 2017      stáhnout

Svazek TKO - Návrh rozpočtu 2017      stáhnout

Regionální tisková zprávu Finančního úřadu pro Kraj Vysočina k tématu daně z příjmů   stáhnout

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (zveřejněno 6.2.2017) stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.2.2017  (zveřejněno 26.1.2017)    stáhnout

Informace z odbor životního prostředí  Městského úřadu Třebíč       stáhnout

Výzva VAS a.s. - kanalizační přípojky   stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20.12.2016 (zveřejněno 12.12.2016)  stáhnout

Rozpočet v § znění MPM - rozpočtový výhled 2018 a 2019      stáhnout

Rozpočet na r. 2017 v § znění MPM - výdaje      stáhnout

Rozpočet na r. 2017 v § znění MPM - příjmy      stáhnout

Návrh rozpočtu DSO MPM na rok 2017     stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22.11.2016 (zveřejněno 13.11.2016) Stáhnout

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1.11.2016 (zveřejněno 23.10.2016) stáhnout

Veřejná vyhláška oznámení OOP A2 ZÚR   stáhnout (zveřejněno 26.9.2016)

Oznámení o době a místě konání voleb do Kraje Vysočina (stáhnout) (zveřejněno 20.9.2016)

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v kú Štěměchy   (stáhnout)  (zveřejněno 19.9.2016)

Informace Životní prostředí Třebíč - Výzva (stáhnout)  a informační leták (stáhnout)  (zveřejněno 16.9.2016)

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. září 2016     Stáhnout (zveřejněno 7.9.2016)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Kraje Vysočina -  Stáhnout (zveřejněno 22.8.2016)

Stanovení počtu členů OVK 2016 - Stáhnout  (zveřejněno 8.8.2016)

Zveřejnění smluv VAS   odkaz:   http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 21. června 2016   stáhnout  (zveřejněno 16.5.2016)

Oznámení_zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV    stáhnout  (zveřejněno 16.5.2016)

Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV   stáhnout  (zveřejněno 16.5.2016)

FÚ Daň z nemovitosti duben 2016     -  stáhnout  (zveřejněno 25.4.2016)

Závěrečný účet za rok 2015 - Mikroregion Podhůří Mařenk y- stáhnout  (zveřejněno 6.4.2016)

Auditní zprávA 2015 - Mikroregion Podhůří Mařenky - stáhnout  (zveřejněno 6.4.2016)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

Březen 2016 pozemky -  stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

Pozvanka na 35. VH VODOVODY A KANALIZACE -  stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

SVAK  Zpráva o vysledku přezkoumaní hospodařeni za rok 2015 + priloha A, B  -  stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

SVAK Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2015 - Priloha C D E  -  stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

SVAK  Zavěrečný učet za rok 2015 -  stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

PLNĚNÍ ROZPOČTU VAK TŘEBÍČ za rok 2015, Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2016  - stáhnout  (zveřejněno 24.3.2016)

Závěrečný účet svazku obcí pro komunální služby za rok 2015 - stáhnout              (zveřejněno 24.2.2016)

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Podhůří Mařenky - stáhnout                 (zveřejněno 1.12.2015)

Návrh rozpočtového výhledu MPM na roky 2017-2018   - stáhnout                             (zveřejněno 1.12.2015)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podhůří Mařenky na rok 2016 - stáhnout                    (zveřejněno 1.12.2015)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - stáhnout                               (zveřejněno 2.11.2015)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - stáhnout                               (zveřejněno 15.6.2015)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 a I/38 Stáhnout.pdf                (zveřejněno 30.5.2015)

Rozhodnutí objížďka červen Stáhnout.pdf                                                                 (zveřejněno 30.5.2015)

Rozhodnutí objížďka červenec - říjen Stáhnout.pdf                                                   (zveřejněno 30.5.2015)

Objízdné trasy I/23 Štěměchy Stáhnout.pdf                                                              (zveřejněno 30.5.2015)

Přemístění zastávek po dobu objížďky Stáhnout.pdf                                                 (zveřejněno 30.5.2015)

Veřejná vyhláška FÚ pro Kraj Vysočina - Stáhnout.pdf                                              (zveřejněno 4.5.2015)

Návr OOP NPP Dunaje - stáhnout                                                                               (zveřejněno 6.4.2015)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vodovody a kanalizace svazek obcí se sídlem v Třebíčí za rok 2014

TKO_prezkum_2014.pdf

TKO_prezkum_Prilohy_2014.pdf

TKO_tabulka.pdf

TKO_VH_2015_pozv.pdf

(zveřejněno 30.3.2015)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenka za rok 2014

Zprava o hospodareni.pdf

Zaverecny ucet za rok 2014 - DSO.pdf

(zveřejněno 30.3.2015)

 

Závěrečný účet svazku obcí - Skládka TKO za rok 2014 - stáhnout v PDF


Zahájení zjišťovacího řízení - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - Stáhnout v PDF       (zveřejněno 19.1.2015)

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje" - Stáhnout v PDF                          (zveřejněno 5.1.2015)

Stavební povolení I/23 Předín - Štěměchy oprava   st_povoleni_SP_2014.pdf                                             (zveřejněno 22.12.2014)

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 16.12.2014 - Stáhnout v PDF                                      (zveřejněno 8.12.2014)

Rozpočtový výhled Mikroregionu Podhůří Mařenka na roky 2016 - 2017MPM_vyhled.pdf                        (zveřejněno 3.12.2014)

Rozpočet Mikroregionu Podhůří Mařenky 2015 - příjmyMPM_prijmy.pdf                                                  (zveřejněno 3.12.2014)

Rozpočet Mikroregionu Podhůří Mařenky 2015 - výdaje - MPM_vydaje.pdf                                                 (zveřejněno 3.12.2014)

Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 18.11.2014 - Stáhnout v PDF                                      (zveřejněno dne 12.11.2014)

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  - vodní nádrž Strhaná hrázStáhnout v PDF   (zveřejněno dne 1.11.2014)

Posuzování vlivů koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" - Stáhnout v PDF 

(zveřejněno dne 10.10.2014)

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - vodní nádrž Strhaná hráz - Stáhnout v PDF                        (zveřejněno dne 29.9.2014)

zpět