Obec

Povinné informace


 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________
1. Oficiální název:

Obec Štěměchy
________________________________________
2. Důvod a způsob založení:

dle zákona č. 128/2000 Sb.
________________________________________
3. Organizační struktura:

Organizační strukturou obce je zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad.
________________________________________
4. Kontaktní spojení:
 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Štěměchy
Štěměchy 43
675 27 p. Předín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Štěměchy
Štěměchy 43
675 27 p. Předín
 

4.3 Úřední hodiny

pondělí 18:00 – 20:00

 4.4 Telefonní čísla
 

Mobil : 606 764 312 (Ing. Václav Křivan – starosta)
Mobil : 777 594 132 ( Bc. Antonín Šilhavý - místostarosta)

 4.5 Číslo faxu
 
není

 4.6 Adresa internetové stránky

http://www.stemechy.cz
 
4.7 Adresa e-podatelny

datová schránka: yvxbirg
________________________________________
5. Případné platby můžete poukázat:

Komerční banka Třebíč, č.ú. 11722711/0100
______________________________________
6. IČO:  00378704

________________________________________
7. DIČ:

Obec není plátcem DPH
________________________________________
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočty najdete v sekci Úřední deska odkaz: ..........
________________________________________
9. Žádosti o informace:

Postup podání žádosti o informaci najdete v sekci Obecní úřad/žádost o info.
________________________________________
10. Příjem žádostí a dalších podání:

email: ou.stemechy@tiscali.cz

datová schránka: yvxbirg

 ________________________________________
11. Opravné prostředky:

na Obecním úřadě ve Štěměchách
________________________________________
12. Formuláře:

na Obecním úřadě ve Štěměchách,
na stránkách Ministerstva vnitra
 _______________________________________
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

na Obecním úřadě ve Štěměchách.
________________________________________
14. Nejdůležitější předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

vyhlášky obce
________________________________________
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
________________________________________
16. Licenční smlouvy:

Obec nevede žádné licenční smlouvy.
________________________________________
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy najdete v sekci Úřední deska

zpět