Oznámení, zprávy, rozhlas

ZŠ PŘEDÍN - AKTUÁLNĚ

ZŠ PŘEDÍN - AKTUÁLNĚ

O z n á m e n í

 

 

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že:

 

1/ základní škola je od 11.3.2020 až do odvolání uzavřena, domácí úkoly pro žáky

    budou zveřejněny na www.zspredin.cz

 

2/ provoz mateřské školy je v omezeném režimu, tzn. sloučení dětí do jedné třídy

 

3/ školní kuchyně nebude od 12.3.2020 vařit pro cizí strávníky

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Libuše  Vyhnálková

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Předín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Předíně dne 11.3.2020

 

zpět