Oznámení, zprávy, rozhlas

Brigáda rybářů u Pančáku
 

V sobotu dne 21. dubna 2018 se uskuteční brigáda na úpravu prostranství kolem rybníka Panský na Dašově  - sraz v 9 hodin na místě. Žádáme především rybáře, aby se sešli pokud možno v hojném počtu a pomohli s úpravou kolem rybníka. Je třeba vzít si sebou nějaké nářadí jako je kotouč, lopata, hrábě, křovinořez.

více info
Oznámení ZŠ Předín - Zápis do první třídy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Předín oznamuje, že zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat 23.4.2018 v 15.30 hod. v budově ZŠ Předín. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Zákonní zástupci dětí přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

více info
Oznámení ZŠ Předín

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Předín oznamuje, že dne 7.5.2018 budou mít žáci základní školy 1 den ředitelského volna.

Mateřská škola bude v provozu beze změny. Školní kuchyň bude v provozu pro MŠ a cizí strávníky.

více info
Obec hledá pracovníky na sezónní práce

Obec Štěměchy hledá brigádníky z řád občanů na sezóní práce na veřejném prostranství. Jedná se především o sečení, hrabání a odvoz trávy, nátěry konstrukcí, údržbu a opravu obecního majetku. Zájemci se brigádu se mohou přihlásit osobně na obecním úřadě.

více info
Pravidelné bohoslužby ve Štěměchách

Informujeme občany o konání bohoslužeb v naší obci pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 16 hodin v obřadní místnosti obecního úřadu.

Viz. foto

více info
Nové umístění velkoobjemového kontejneru na kovový odpad

Oznamujeme, že velkoobjemový kontejner na kovový odpad je nově umístěn za dětským hřištěm na Vrchách (u skládky materiálu na rozcestí na Vrchy). Velkobjemový kontejner na bioodpad bude posunut do stejného místa.

více info

Dle zákona č. 201/2012 Sb. (§ 17 odst. 1 písm. h a § 41 odst. 15) má vlastník kotlů na pevná paliva o výkonu 10 – 300 kW povinnost zajistit odborně způsobilou osobou kontrolu tohoto zařízení a to nejpozději do 31. prosince 2016. Více informací naleznete v dokumentu, který vypracoval Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč. Více v informačním letáku.

Na tomto odkazu si můžete vyhledat servisního technika výběrem značky kotle a regionu.

 
 
více info