Oznámení, zprávy, rozhlas

Štěměšský kačer 2018

Štěměšský kačer 2018

Tradiční volejbalový turnaj amaterských družstev.

Přijďte si zahrát.

více info
Dětský den na Vrchách 2018

V sobotu 16. června 2018 od 14 hodin na Vrchách se bude konat Dětský den s podtitulem Kouzelný les.

Děti se mohou těšit na překvapivé zážitky, Makovou panenku, Asterixe a Obelixe, občerstvení, tombolu a závěrečné překvapení.

více info
Obec hledá pracovníky na sezónní práce

Obec Štěměchy hledá brigádníky z řád občanů na sezóní práce na veřejném prostranství. Jedná se především o sečení, hrabání a odvoz trávy, nátěry konstrukcí, údržbu a opravu obecního majetku. Zájemci se brigádu se mohou přihlásit osobně na obecním úřadě.

více info
Nové umístění velkoobjemového kontejneru na kovový odpad

Oznamujeme, že velkoobjemový kontejner na kovový odpad je nově umístěn za dětským hřištěm na Vrchách (u skládky materiálu na rozcestí na Vrchy). Velkobjemový kontejner na bioodpad bude posunut do stejného místa.

více info

Dle zákona č. 201/2012 Sb. (§ 17 odst. 1 písm. h a § 41 odst. 15) má vlastník kotlů na pevná paliva o výkonu 10 – 300 kW povinnost zajistit odborně způsobilou osobou kontrolu tohoto zařízení a to nejpozději do 31. prosince 2016. Více informací naleznete v dokumentu, který vypracoval Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč. Více v informačním letáku.

Na tomto odkazu si můžete vyhledat servisního technika výběrem značky kotle a regionu.

 
 
více info

Nově je nabízena možnost ubytování v obci Štěměchy - chalupa Hanička.

Více na www.chalupa-pronajmuti.cz

více info