Oznámení, zprávy, rozhlas

Pokládka asfaltů v Předíně

STAVBA: I/23 Předín, průtah

TERMÍN OMEZENÍ: 27.08.2018 - 31.08.2018

Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu, ve kterém nabudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek VLOD. Zastávky ,,Předín" a ,,Předín, Hory", budou dočasně přemístěny do vhodného místa ke kostelu.

Zastávka ,,Lesná" bude dočasně přemístěna na zastávku ,, Želetava". Zastávka ,, Štěměchy bude dočasně přemístěna do vhodného místa k obecnímu úřadu Štěměchy

více info
Obec hledá pracovníky na sezónní práce

Obec Štěměchy hledá brigádníky z řád občanů na sezóní práce na veřejném prostranství. Jedná se především o sečení, hrabání a odvoz trávy, nátěry konstrukcí, údržbu a opravu obecního majetku. Zájemci se brigádu se mohou přihlásit osobně na obecním úřadě.

více info
Nové umístění velkoobjemového kontejneru na kovový odpad

Oznamujeme, že velkoobjemový kontejner na kovový odpad je nově umístěn za dětským hřištěm na Vrchách (u skládky materiálu na rozcestí na Vrchy). Velkobjemový kontejner na bioodpad bude posunut do stejného místa.

více info

Dle zákona č. 201/2012 Sb. (§ 17 odst. 1 písm. h a § 41 odst. 15) má vlastník kotlů na pevná paliva o výkonu 10 – 300 kW povinnost zajistit odborně způsobilou osobou kontrolu tohoto zařízení a to nejpozději do 31. prosince 2016. Více informací naleznete v dokumentu, který vypracoval Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč. Více v informačním letáku.

Na tomto odkazu si můžete vyhledat servisního technika výběrem značky kotle a regionu.

 
 
více info

Nově je nabízena možnost ubytování v obci Štěměchy - chalupa Hanička.

Více na www.chalupa-pronajmuti.cz

více info